Finstat

Finstat je stránka, kde si viete vyhľadať akúkoľvek firmu na slovenskom trhu. Na základe verejne dostupných informácii sa dozviete, či má nejaké dlžoby, stratu, zisk alebo aké veľké má tržby, mená spoločníkov a aj to, či náhodou nie je v likvidácii alebo v konkurze.
Môj manžel túto stránku často používa, pretože má veľa známych, ktorý podnikajú alebo majú založené firmy. Vždy, keď sa chce informovať, tak mi ukazuje ako sa komu darí. Ja som vyučená ekonómka a preto chcel vždy vedieť odo mňa názor na to, ktorý ukazovateľ je smerodajný pri hodnotení úspešnosti firmy.dôchodca peniaze.jpg

Na čo sa mám pozrieť, keď chcem vedieť ako sa mu darí?

Podľa môjho skromného názoru sú to TRŽBY firmy. Je to súčet všetkých tržieb (príjmov) za dané účtovné obdobie. Tržby za výrobky, tovary, služby, za nedokončenú výrobu alebo polotovary… skrátka všetko. Aj keď predajú nejakú hmotný alebo nehmotný materiál, tak sa to do tejto sumy zaráta.
Niekto by mohol povedať, že smerodajný bude ZISK firmy. No, v tomto prípade by som bola veľmi opatrná, pretože zisk si mnohé firmy radšej upravia, aby nemuseli platiť také vysoké dane. Takže v konečnom dôsledku ten zisk nemá nejakú veľkú výpovednú hodnotu. Len to, že keď sa darí firme, tak dosahuje zisk a keď sa jej nedarí, tak je v strate. Pretože, keď uhradí všetky záväzky, tak jej nezostane nič a ešte jej aj chýba. Začarovaný kruh. Zisk by bol smerodajný len vtedy, keď by sa viedlo účtovníctvo v takom štýle, že by sa nešpekulovalo, čo by sa viac oplatilo a čo nie. Ale to je normálne, že to takto funguje. Nikto nechce platiť nejaké obrovské dane.muži ukladajú mince.png

Záverečné zhrnutie

Tak čo, idete sa aj vy pozrieť aké príjmy (tržby) dosahuje váš kamarát, sused alebo vaša rodina? Nikdy vám to nechceli povedať? Tak teraz už ani nemusia. Doba internetová je na mnohé veci celkom fajn. Informácie, ktoré by ste sa inak nedozvedeli sa teraz dozviete šmahom ruky. Jednoducho, rýchlo a prehľadne si viete pozrieť, čo sa deje vo firme vášho priateľa, či nepriateľa.

Podnikanie