Život na vysokej škole
Vzdelanie

Život na vysokej škole

Človek, keď doštuduje strednú školu, nastáva preňho veľké rozhodovanie, akým smerom sa vybrať. Správne vybratie vysokej školy je základom do ďalšieho budúceho života. Čo pre vás bude vyštudovanie vysokej školy znamenať? V dnešnej dobe má mnoho ľudí…

Dištančná výučba

Tak ako sa nesie súčasnosť s výučbou detí je naozaj komplikovaná. Majú šancu na kvalitné vzdelanie ako generácia, ktorá to nemala ťažké ako študenti teraz?  Dištančná výučba Boli časy, kedy nebolo toľko rozruchu ako teraz.…