Dištančná výučba

Tak ako sa nesie súčasnosť s výučbou detí je naozaj komplikovaná. Majú šancu na kvalitné vzdelanie ako generácia, ktorá to nemala ťažké ako študenti teraz? 

Dištančná výučba

Boli časy, kedy nebolo toľko rozruchu ako teraz. Deti, ktoré navštevovali základné, stredné alebo vysoké štúdium boli zvyknuté na každodenné pripravovanie čo sa týka skúšok alebo cesty do školy. Každodenné skoré ranné vstávanie a vyčkávanie na školský autobus bol pre každé dieťa rutinou. Ak sa do školy dieťa nedostavilo, muselo ohlásiť neúčasť a uviesť dôvod. Dôvod mohol mať rodinný charakter alebo zdravotné problémy. Žiaci museli mať tak či tak ospravedlnenku alebo potvrdenie od lekára.

laptop-819285_1920

Čo sa zmenilo?

V podstate za všetko môže dnešná pandémia nazývaná Covid19 alebo už aj vírus podobný koronavírusu- Delta. Ako vieme vírus sa šíri veľmi rýchlo a je nákazlivý. Preto nie je možné stretávať sa vo väčších skupinkách. Takzvané skupiny sa tvoria aj v škole, kedy každý ročník má svoj počet žiakov. V triede sú rozdelení po dvoch do jednej lavici. Dištančná výučba má v podstate zachrániť deti a predísť tomu, aby sa nakazili.  Je naozaj správne, aby sme sa šíreniu vírusu dištancovali, ale doplatíme na to, že deti nebudú dostatočne pripravené učiť sa formou online výučby prostredníctvom web camery na počítači.  

Ako taká online výučba prebieha?

Nie je to nič náročné, čo by nevedel ovládať žiak základnej školy. Zapnúť počítač a kliknúť na odkaz, ktorý by ho mal prepnúť do online výučby s jeho triednou učiteľkou a spolužiakmi, ktorí sú taktiež pripojený. Žiak si zatiaľ pripraví predmet na ktorí sa vyučovanie vzťahuje. Učiteľka vysvetľuje učivo a je ju vidieť aj počuť. Žiaci majú zapnutú kameru a tiež mikrofón, aby pri vyzvaní učiteľkou mohli odpovedať na prípadnú otázku. Študent si počas výučby zapisuje poznámky, aby mal prehľad o učive z ktorého neskôr bude vyzvaný odpovedať alebo písať online test.

kids-1093758_1920

Ak by ste sa opýtali študenta čo je pre neho lepšia voľba, odpovedal by vám stručne a jasne. Normálny príchod do školy je pre každého študenta na nezaplatenie. Prečo? Pretože je ľahšie pochopiť učiteľku, ktorá vysvetľuje učivo v jej prítomnosti a je dobré, ak si žiaci počas prestávky vymenia názory.

Vzdelanie