Ako založiť občianske združenie?

Najprv, ako si niečo povieme o založení občianske združenie a postupe kto a, ako si môže občianke združenie založiť je dobre uviesť, čo to je vlastne občianske združenie a, kde sa s ním môžete stretnúť. Občianske združenie je voľne združovanie sa občanov Slovenskej republiky na základe nejakých spoločných záujmových aktivít a činností. Ide o právnickú osobu. Občianske združenie je nezisková organizácia to znamená, že prípadný zisk sa nesmie použiť v prospech členov občianskeho združenia. Prináleží mu, teda podpisovať zmluvy, uzatvárať dohody, spolupracovať na rôznych projektov. Jednou z hlavných priorít občianskych združení je zaoberanie sa záujmami svojich právoplatných členov. Ide o rôzne spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia alebo kluby, ktoré občania svojvoľné zakladajú a následne sú právoplatnými členmi týchto takpovediac skupín.

Založenie

Stretávajú sa a diskutujú na témy, ktoré sa týkajú a úzko súvisia so záujmami ich občianskeho združenia. Činnosťami, ktorými sa občianske združenia môžu zaoberať môžu byt napríklad životne prostredie, šport alebo príroda. Tak, ako občan dobrovoľne do združenia vstúpil tak isto môže svojvoľne hocikedy bez bližšieho odôvodnenia z konkrétneho združenia vystúpiť. Okrem diskutovania sa členovia jednotlivých združení môžu venovať aj rôznym činnostiam alebo voľno časovým aktivitám, ktoré sa zaoberajú ich oblasťou. Podieľajú sa aj na rôznych akciách, ktoré môžu organizovať. Akcie a podujatie, ktoré môžu organizovať mávajú väčšinou charitatívnu povahu. Môžu stať za rôznymi projektami, ktoré dopomáhajú k zlepšeniu našej spoločnosti. Taktiež sa môžu podieľať na rôznych benefičných podujatiach a koncertoch. Treba uviesť, že žiadne občianske združenie nie je založené za účelom zisku, ako už bolo vyššie spomenuté. Občianske združenia však môžu prijímať dary či sa jedna o hmotné dary alebo aj finančné. Dary môžu pochádzať napríklad od sponzorov, môžu byť čerpané z rôznych fondov, ako sú dotácie od Európskej únie alebo dotácie od mesta, obce či samosprávneho kraja. Také dotácie môžu mať a často aj majú jednorazový charakter. Ako zdroj občianskeho združenia môžu slúžiť aj dobrovoľne príspevky svojich členov.

Založenie

Treba uviesť, že za takéto príspevky sa neplatia dane. Základné informácie o konkrétnom občianskom združení sú zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácii. Jedna sa o tieto informácie: názov združenia, cieľ činnosti, orgány, ktoré spravujú občianske združenie a stoja na jeho čele. Čiže nesú zodpovednosť za takéto vedenia združenia. Môže sa jednať napríklad o valné ? zhromaždenie, alebo o predstavenstva na, ktorých čele stojí predseda. Dozvedeli sme sa, čo je občianske združenie aj čomu sa venuje ale, ako si, teda také občianske združenie môžete založiť, aj vy? Na to sa poďme teraz spoločne pozrieť. Občianske združenie vzniká podaním návrhu na registráciu, ktoré je potrebné podať na Ministerstvo vnútra SR. Takýto návrh nájdete ako vzor na oficiálnej stránke Ministerstva vnútra. Založiť takéto združenie respektíve podať návrh môžu minimálne 3 osoby. Aspoň jeden z členov musí dosiahnuť minimálny vek 18 rokov. Čo obsahuje taký návrh? Návrh obsahuje mena a priezviska, bydliska a tiež rodné čísla všetkých členov. Ďalej obsahuje základné údaje o združení. Za každý návrh je potrebné zaplatiť správny poplatok, ktorý je vo výške 66 eur, ale ak však váš návrh podávate elektronickou formou online potom je poplatok len v polovičnej výške. Ministerstvo vnútra je povinne prijať každý návrh na založenie občianskeho združia no, ale iba vtedy ak boli splnené všetky požiadavky a na druhu stranu neboli zistené žiadne dôvody, ktoré by mohli záujemcovia vykazovať a znemožňovať im založenie občianskeho združenia. Po registrácii a overenie či záujemcovia splácajú všetky podmienky ministerstvo vnútra pridelí občianskemu združeniu identifikačné číslo organizácie, ktoré musí mať každé jedno takéto občianske združenie. Zvyčajne do 15 dni od podanie návrhu ministerstvo vnútra odošle jednému z členov výtlačok stanov s dátumom registrácie.

Podnikanie