Čo vás čaká pri zakladaní firmy?

Asi každý podnikateľ by chcel svoje obchody rozbehnúť v čo najkratšom časovom období, resp. čo najrýchlejšie a bez zbytočných byrokratických prekážok. Mal by si byť ale vedomý toho, že ak chce založiť svoju firmu či obchodnú spoločnosť, úspora času a úradných povinností je v nedohľadne. Práve naopak- bude musieť prejsť celým úradným a administratívnym postupom a proste musí rátať s veľkou časovou rezervou (a mať pevné nervy).

Obchodné stretnutie

Firma musí prejsť svojim zápisom do Obchodného registra (OR SR). Čo znamená, že sa k nej musia zaevidovať rôzne údaje a celý postup sa musí podložiť zakladateľskou dokumentáciou či spoločenskou zmluvou. K tým údajom, ktoré sa sem musia zapísať, patrí napríklad aj nutnosť uviesť sídlo firmy.

Pokiaľ chce ako firemné sídlo podnikateľ zaevidovať nehnuteľnosť, ktorú má v prenájme, je potrebný súhlas vlastníka. V opačnom prípade môže zaregistrovať adresu svojho domu alebo ideálne- virtuálne sídlo, ktoré za týmto účelom a za nízke mesačné poplatky prenajímajú viaceré spoločnosti a sprostredkovatelia firiem na predaj ako predaj firmy 41business.

Pri zapisovaní zakladajúcej firmy do OR SR je potrebné k nej prideliť tiež živnostenské opatrenia podľa predmetu podnikania a podnikateľského odvetvia, v ktorom sa s týmto podnikateľským subjektom chcete pohybovať. A v neposlednom rade- je dôležité splatiť základné imanie.

  • Z hľadiska základného imania a teda minimálnej čiastky, akou firma ručí za prípadné nedodržanie dohody, majú výhodu spoločnosti s ručením obmedzeným- spoločníci ručia iba do výšky základného imania v spoločnosti, neručia svojim osobným majetkom.

Myslieť by sa malo aj na zaregistrovanie obchodnej spoločnosti pre DPH.

Podnikateľ, analýza

Pokiaľ ale chcete mať firmu či obchodnú spoločnosť, pri ktorej budete mať istotu, že má tieto pohľadávky vybavené a legislatívne spĺňa podmienky pre štart podnikania, je vhodné kúpiť si ready – made s.r.o. (predzaloženú firmu určenú k predaju). Takisto si s ňou ušetríte mesiace vybavovania úradných záležitostí.

Podnikanie