Ak dáme deťom slobodu rozhodovania sa, budú pripravenejšie na dospelý život?

Po celom svete sa do popredia čoraz častejšie dostávajú tzv. alternatívne školy a alternatívne učenie, ktoré je orientované na slobodu rozhodovania sa detí. Myšlienky alternatívnych škôl sú inovatívne, zaujímavé a jedinečné, otázkou však zostáva: „Je možné ich uplatniť v praxi?“

literatura

Priznám sa, zo začiatku som sa stavala k tejto problematike skepticky, „dať deťom slobodu“? Bolo to pre mňa nepredstaviteľné. Bola som toho názoru, že ak deťom ponecháme možnosť slobodne sa rozhodnúť, čo chcú robiť, zoberieme im to, o čom by škola mala byť. O pripravenosť na dospelý život. Zaujal ma však príbeh jednej kontroverznej britskej internátnej školy, Summerhill, pri ktorej som pochopila, že škola je o deťoch a o ich samostatnosti.

Summerhill je demokratickou školou, ktorá kladie dôraz na individuálny prístup a vývoj detí, ktorí sa slobodne rozhodujú o svoje budúcnosti. Žiaci i učitelia sú si rovní a o chode školy rozhodujú na základe princípy demokracie spoločne. Podstatnou myšlienkou Summerhillu je dať deťom slobodu, deti dokážu riadiť samých seba, dostávajú manuály do životy.

O čom sú alternatívne školy?
·         Deti zistia, v čom skutočne vynikajú
            Klasické školy dávajú deťom zabrať, učia sa množstvo predmetov, píšu nespočetné         množstvo písomiek, sú ohodnotení na základe toho, ako sa naučili. Povedzme si však          úprimne, čo z toho v reálnom živote dieťa uplatní? Je známkovanie skutočne tak dôležité?          Dobré známky nevypovedajú o schopnosti dieťaťa tvorivo myslieť. Tí, ktorí dosahujú v škole zlé výsledky, neznamená to, že v reálnom dospelom živote budú neúspešní.

·         Deti budú viac sami sebou
            Naučme sa deťom dôverovať, oni budú veriť nám.Som toho názoru, že deti nemajú možnosť vyjadriť svoj názor na hodinách. Väčšina klasických vyučovacích hodín je           založená na výklade učiteľa, ktorý po čase unavuje deti a nedáva im priestor byť sami sebou.

·         Deti nebudú dodržiavať disciplínu
            Sloboda je náročná, ak na ňu nie sme pripravení.So slobodou rozhodovania dávame          deťom nielen zodpovednosť, ale aj možnosť nedodržiavania disciplíny. Nie každé     dieťa je schopné prevziať na seba slobodu rozhodovania sa , väčšina ľudí je toho názoru, že      ak dáme deťom slobodu, dávame im vlastne šancu   nedodržiavať disciplínu.

učitel

Argumentov „za“ aj „proti“ alternatívnym školám, ktoré rešpektujú detskú demokraciu a dávajú deťom slobodu je veľa, je len na nás, ako sa k tejto problematike postavíme. Osobne si myslím, že ak dáme deťom slobodu rozhodnúť sa, čo sa chcú učiť, budú rozvíjať svoj talent práve v tom, v čom vynikajú, predsa len slobodný a samostatný človek je pripravený viesť dospelý a plnohodnotný život.