Ak máte skvelé nápady, no problém s ich realizovaním

K podnikaniu alebo k rozbehnutiu biznisu musí človek takisto disponovať určitou dominantnou vlastnosťou, v ktorej je viditeľne šikovný. Športovec v sebe objaví atletický talent, hudobný skaladateľ má cit pre hudbu, politik dokáže zaujať a strhnúť masy svojim rečníckym talentom,… v prípade podnikateľa alebo biznismana je tou dominantnou vlastnosťou tvorenie nápadov a detailná predstava ich realizovania.

nápad

Začiatky bývajú ťažké pre väčšinu ľudí z akéhokoľvek odvetvia či brandže, skutočne málokto si hlavne v začiatoch môže povedať, že je naozaj samostatný. Aj talentovaní ľudia zo začiaku využívajú určitú agentúru či spoločnosť, vydaveľstvo,… ktorí pomáhajú ich činnosť realizovať a naopak, spoločnosť, agentúra, vydavateľstvo,… zasa potrebujú pracovať s mladými a talentovanými ľuďmi, ktorí ešte nedokážu rozbehnúť samostatnú činnosť.

analýza

• Kam sa ale obrátite, ak v sebe cítite inštikt či vlohy k nápaditosti a tvoreniu funkčných plánov, teda máte vlastnosti potrebné k podnikaniu?
Začať si vlastnú podnikateľskú činnosť môže byť aj napriek skvelému nápadu zo začiatku dosť ťažké, najmä po finančnej a byrokratickej stránke. Ak sa tohto kroku bojíte, máte možnosť podeliť sa s Vašim revolučným nápadom s ostatnými, ktorí ho dokážu zrealizovať. Možností je viacej, ale v článku poukážem na zaujímavú možnosť a to prihlásiť sa do súťaže, akou je napíklad Business Idea Competition (BIC).

porada

Táto súťaž zavítala v minulých rokoch do exotickejších zemí, no v roku 2018 navštívila aj Európu. Žiaľ, súťaž je už rozbehnutá od začiatku marca, ale podobné príležitosti ešte môžeme nájsť, dotyčné podujatie použijem skôr ako zaujímavý príklad. BIC poskytla záujemcom príležitosť podeliť sa s ich najlepším nápadom v oblastiach- potraviny, materiál, zdravie. Záujemca s najlepším nápadom z týchto odvetví vyhrá 1000 eur v podobe štipendia k začiatku realizovania svojej predstavy.