Čo všetko zahŕňa elektroinštalácia v rodinnom dome

Viete, čo všetko sa skrýva pod pojmom elektroinštalácia rodinných domov ? Ja som si myslela, že príde ujo s káblami na pleci, ponaťahuje ich, zapojí do rozvodnej skrinky a bude všetko hotové. Tak to ale nebolo, čo asi už tušíte. Na čo všetko sa teda pripraviť, keď sa plánujete zavádzať elektrinu do svojho rodinného domu?
Žiarovky na podstavcoch položené vedľa seba na stole.jpg

Návrh a projekt elektroinštalácie


Najprv si musíte nájsť zodpovednú a profesionálnu firmu, ktorá sa venuje elektrikárskym prácam. V nej si necháte vypracovať návrh elektroinštalácie, v ktorom uvidíte, čo a ako bude vyzerať a hlavne i to, čo koľko bude stáť. Následne prichádza na rad projekt elektroinštalácie. Aký je medzi týmito dvoma vecami rozdiel? Návrh je akási predstava o tom, ako by všetko mohlo vyzerať a projekt je reálny papier, na ktorom je všetko podrobne naplánované, zakreslené a rozvrhnuté. To som vám vysvetlila naozaj veľmi po lopate a zjednodušene.
Muž sedí na kábloch vysokého napätia a niečo montuje.jpg

Zabezpečene materiálu a stavby


V rámci zabezpečenia materiálu a príprav na samotnej stavbe máte na výber dve možnosti. Prvou je to, že všetko necháte na firme, ktorú ste si na elektroinštaláciu vybrali. Tento spôsob vás môže síce stáť o trošku viac peňazí, no na druhej strane sa nebudete o nič starať a budete mať istotu, že počas prác nedôjde k problémom, ktoré vznikli na základe vzájomného nepochopenia sa. Hlavné proste je, aby ste pred tým, ako k vám prídu káble reálne zavádzať, mali všetko dokonale pripravené.

Ťahanie rozvodov už nie je vaša starosť


Na záver tohto všetkého prichádza na rad rozvod káblov v dome, ich zapojene do rozvodnej skrinky a prípadne i zapojenie elektrospotrebičov v domácnosti. Súčasťou elektrikárskych prác môže byť aj namontovanie zásuviek, čo je však už na vašej dohode. Za mňa určite odporúčam to, aby ste nechali urobiť všetko jednu firmu a naraz. Takto sa nemusíte o nič starať a záruka vám bude platiť na všetko, čo s elektrinou súvisí.