Rýchla antivírusová kontrola priložených súborov

Ideálnym nástrojom na preverenie podozrivých príloh mailov sú špeciálne služby, určené pre kontrolu súborov. Na internete je ich k dispozícii celý rad a prevažná väčšina z nich je zadarmo. Neodporúčame využívať priamo ich jednotlivé skenery, ale skôr ich agregátory, ktoré otestujú zvolený súbor pomocou niekoľkých desiatok spoľahlivých antivírusov. Vďaka tomu je možné veľmi jednoducho rozpoznať, či príloha, ktorá Vám prišla mailom, je skutočne zavírená, alebo nie je.
 rozeslání emailů
Služba Jottiho malware test – virusscan.jotti.org
·         Táto služba v podobe antivírusovej kontroly Vašich priložených súborov, pre kontrolu využíva devätnásť antivírusov, ktoré skontrolujú Váš podozrivý súbor.
·         Do tohto testu je možné nahrávať súbory o maximálnej veľkosti 50 MB.
·         Výhodou služby je jednoduché rozhranie, kompletne v českom i slovenskom jazyku.
·         Pre zjednodušenie a ušetrenie času možno kontrolovať naraz až päť súborov, čo značne urýchľuje prácu tejto služby.
 
Služba Virscan – virscan.org
·         Služba je tiež k dispozícii v češtine a slovenčine a aj tu je možné nahrať viac kontrolovaných súborov súčasne.
·         Táto služba, ponúka trochu menší limit ako predchádzajúca a to súbor s veľkosťou maximálne 20 MB, ale dáta kontroluje súčasne 39 antivírusových programov.
·         Naviac u tejto služby možno nechať skontrolovať aj komprimované súbory, ale narazíte na limit dvadsiatich súborov v archíve.
·         V pravej hornej časti okna, tejto aplikácie, navyše vidíte informáciu o zaťažení služby, a ak je teda zaťaženie servera príliš vysoké, odporúčame vyskúšať operatívne inú službu, aby ste nemuseli na výsledok zbytočne dlho čakať.
 kontakt přes net
Služba VirusTotal – virustotal.com
·         Absolútnou jednotkou a medzi ľuďmi veľmi obľúbenou službou je práve služba VirusTotal.
·         Tá Vám súbor skontroluje pomocou 54 antivírusových jadier.
·         Obrovskou výhodou je tiež viac ako dostatočný limit s maximálnou veľkosťou súboru 128 MB.
·         Novo, vďaka tejto internetovej službe, možno prekontrolovať aj www stránky, či nie sú infikované alebo neobsahujú iné hrozby.

·         Celá služba je k dispozícii vo slovenskej verzii, takže pochopiť službu a obsluhovať jej, bude veľmi jednoduché.
Internet